تبلیغات
پــ ــیــــرو رهـــبـ ـر - نجات از تنبیه پدر
نجات از تنبیه پدر
قبل از انقلاب 13ساله بودم ودر تظاهرات شرکت می کردم روزی برای
 همین کار مقابل دانشگاه رفتم ودیر وقت به خانه رسیدم پدرم
خیلی عصبانی بود تا مرا دید به سویم امد تا تنبیه ام کند
در همین موقع برادرم یعنی شهید میثم نیزدر
اعتراضبه اقدام منبا صدای بلند به سمتم
اورد ومرا از دست پدرم گرفت وبا همان
حالت عصبانیت به اتاقی برد با
خودم گفتم یکی کم بود
دومی هم امد اما
بعد فهمیدم
این کار میثم
به خاطر
نجات دادن
من بود
تا ازپدرم
کتک نخورم .                                                
+نوشته شده در چهارشنبه 10 اردیبهشت 1393ساعت02:35 ب.ظتوسط فـــاطـــ ــمــــــ ه | نظرات ()