تبلیغات
پــ ــیــــرو رهـــبـ ـر - ترسیم نمونه ایثاردرجبهه
ترسیم نمونه ایثاردرجبهه
دریکی ازجبهه ها دیدم برادر سربازی پیش من آمد.گوش کردم که حرفش را
بزند.این برادرنظامی مبلغی پول(سه هزارتومان)ازجیبش درآوردوگفت
این تمام دارایی من است ومیخواهم این رادرراه خداتقدیم کنم و
شما این رابه مستضعفین یاجنگ زده ها برسانید.مناز شدت
هیجان نمیتوانستم بر اعصاب خود مسلط شوم .از مشاهده 
این منظره عجیب که جوانی علاوه بر اینکه در میدان جنگ
جان خود را فداکارانه وبی دریغ اورده تا در راه خدا بدهد
توقعی ندارد که هیچ بلکه پول خودش را نیز در راه
خدا میدهدوکمک هم میکند .
                                                                                        
+نوشته شده در شنبه 16 فروردین 1393ساعت11:59 ق.ظتوسط فـــاطـــ ــمــــــ ه | نظرات ()